Diller

Ders İçerikleri

REKREASYON BÖLÜMÜ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

I. Yarı Yıl (Güz Dönemi)

 

 

 

 

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

SBR101 Rekreasyona Bilimine Giriş

3

0

3

3

Spor bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak değişen meslek anlayışları ve spor bilimlerinin geleceği gibi konular ele alınmaktadır

SBR 103 Rekreasyonda Doğal Yaşam Tanıtım ve Kültürü

3

0

3

3

 Doğadaki canlı-cansız varlıkların tanıtımı. Bitki-hayvan türleri ve doğada yaşam kültürünün incelenmesi. Doğal yaşamı etkileyen faktörler ve doğal yaşam unsurları arasındaki ilişki.

SBR 105 Görgü ve Protokol Kuralları

3

0

3

3

Yazışmalarda, toplumsal ve kamusal yaşamda davranış kuralları, görgü ve protokol kuralları.

SBR 107 Spor Yönetimi ve Organizasyonu

3

0

3

3

Yönetim, organizasyon, yöneticilik ile ilgili temel kavramlar, spor organizasyonları ve yönetimi, uluslar arası kurum ve kuruluşları, Türk spor sistemini analizi.

SBR 109 Oyun Kültürü ve Eğitsel Oyunlar

2

2

3

3

Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama

SBR 111-113 Vücut Bakımı ve Masaj (Kız Erkek)

2

2

3

3

Vücut bakımının incelikleri, vücut bakımına farklı yaklaşımlar, Masajın tanımı ve tarihçesi, masajın fizyolojik, patolojik, mekanik ve refleks etkileri, masajın genel ilkeleri, masajın dozajı ve etkileri, masajın gayeleri, yağlama maddeleri, masajın basıncı, Masaj yapılacak kimsenin yatış ve oturuş pozisyonları, masajın dozajı ve dozajı ayarlayan kompanentler, masajın indikasyonları ve kontraindikasyonları, masaj hareketleri ve uygulanması.

SBR 109 Kayak Öğretim Yöntemleri

2

2

3

3

Alp disiplini temel teknik ve becerilerinin kazanılması. Güvenlik önlemleri alma ve uygulamalara yönelik araç-gereç kullanma-tanıma ve teorik bilgi sahibi olma.

TDİ 101 Türk Dili I

2

0

2

2

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretler, yazıda plan, tema, bakış açısı, yapıcı fikirler, paragraf yazımı, kompozisyon çatısı, not alma, özetleme yöntem ve teknikleri.

YDİ 101 Yabancı Dil I

2

0

2

4

İngilizce seviyeye uygun metinler üzerinde okuma çalışmaları yapma, yazılı sözlü anlatım, dil bilgisi imla egzersizleri, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri cümle içerisinde kullanma, fiillerde zaman kullanımı, basit aritmetik işlem kavramları, mektup yazma, doğal toplumsal bir olayı anlatma.

SBR 133 Kış Sporları Kampı

0

0

0

0

Kar; Kayma; Kaymanın Mekanik Prensipleri, Kayakçının Hareketleri, Kavrama, Dönüş, Yavaşlama, Sapma açısıKarla Etkileşimde Kontrollü Olma: Uyum, Öğrenme, Baş, Alt kısımların hareketi, Denge gibi temel unsurları kavrama.

II. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)

 

SBR 102 Rekreasyon ve Spor

3

0

3

3

Rekreasyonun tanımlanması, alanın saptanması ve spor ile olan ilişkisinin ortaya konulması. Spor aktiviteleri olarak uygulama şekillerinin öğrenilmesi.

SBR 104 Reakreasyon Yönetimi ve Organizasyonu

3

0

3

3

Yönetim ilkeleri ve rekreasyonel bir organizasyonun düzenlenmesi sırasında gerekli olan yönetim süreçlerinin öğrenimi ve öğretimi ile ülkemizde rekreasyonla ilgili bulunan kuruluşların görev alanları ve mevcut uygulamaları konuları incelenir.

SBR 106 Etkili iletişim Becerileri ve Halkla İlişkiler

3

0

3

3

Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler. Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişimde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

SBR 108 Can Kurtarma ve İlk Yardım

2

2

3

3

İlk yardım, tanımı, amacı, yaralanma, donma, yanık, güneş çarpması, zehirlenme, boğulma, kırık çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilk yardım

SBR 110 Animatörlük ve Animasyon          

2

2

3

3

Rekreasyon bölümü öğrencilerine animasyon teknikleri hakkında bilgi verip ve uygulama yaptırarak. Mesleki anlamda yetişmelerini sağlamak,

 

Rekreasyonel animasyon uygulamalarının tanıtılması ve öğretilmesi, özellikle turizmde animasyon uygulamalarının yapılmasının öneminin anlatılması ve bu yöndeki uygulamalara ağırlık verilmesi.

 

SBR 112 Ritim Eğitimi ve Müzik

2

2

3

3

Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.

SBR 114 -116 Yüzme Öğretim Yöntemleri(Kız Erkek)

2

2

3

3

Bu derste dört temel yüzme tekniğinin teorik ve uygulamalı aktarımı ile öğretim yöntemlerinin öğretimi verilecektir.

TDR 110 Türk Dili II

2

0

2

2

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, anlama teknikleri, okuduğunu anlama çeşitli okuma teknikleri ve becerileri.

YDİ 102 Yabancı Dil II

2

0

2

 4

İngilizce seviyeye uygun metinler üzerinde okuma çalışmaları yapma, yazılı sözlü anlatım, dil bilgisi imla egzersizleri, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri cümle içerisinde kullanma, fiillerde zaman kullanımı, basit aritmetik işlem kavramları, mektup yazma, doğal toplumsal bir olayı anlatma.

 

III. Yarı Yıl (Güz Dönemi)

SBR 201 Rekreasyon liderliği ve ekip çalışması

3

0

3

4

Liderlik tanımı, liderlik yaklaşımları, lider tipleri, rekreasyon alanında ve yönetiminde liderlik tiplerinin rekreasyon ortamında değerlendirilmesi.

SBR 203 Rekreasyonda Tesis ve Malzeme Kullanımı

3

0

3

3

Rekreasyonel kullanımlı tesisler, Çeşitli braşlarda yapılmış açık ve kapalı spor tesisleri, Bu tesislerin yapımı, bakımı, ölçüleri, Demografik özellikler, Tesise ulaşım ve trafik, Kalite,kapasite,faaliyet açıklığı,esneklik, Malzemelerin yapımı, bakımı,ölçüleri, depolanması, saklanması.

SBR 205 Spor Fizyolojisi

3

0

3

 3

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlama, doping, beslenme, farklı ortamlarda performans ölçülmesi.

ENF 201  Temel Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı

2

2

3

3

Bilgisayar mantığı, programların öğrenilmesi, rekreasyon alanında kullanımı konuları yer alır.

SBR 207  Yaratıcı Drama ve Doğaçlama

2

2

3

3

Dramanın tanımı amacı ve çeşitlerini öğretmek. Dramanın günlük yaşamda kullanılmasını ve drama aracılığı ile empati yapmayı ve iletişim kurmada dramanın kullanılmasını ve faydalarını kavratmak ve doğaçlamanın ne olduğu ve nasıl sergilenebileceği bilgilerini sunma.

SBR 209 Türk Halk Oyunları ve Dansları

2

2

3

3

Halk Oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin Halk Oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması

SBR 211 Genel Jimnastik Öğretim Yöntemleri

2

2

3

3

Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri.

ATİ 209 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

Dünya savaşı ve öncesi gelişmeler, işgaller ve bunlara karşı geliştirilen milli kuvvet hareketi, ilk mukavemet, milli birlik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, doğu ve batı cephelerinde savaşlar, Büyük Taarruz, Lozan antlaşması, Cumhuriyetin kurulması, halifeliğin ve saltanatın kaldırılması ile ilk anayasa ve inkılaplar.

SBR 213 Mesleki Yabancı Dil 1

2

 

0

 

2

 

4

 

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

 

IV. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)

SBR 202 Rekreasyonel Organizasyonlarda İşletmecilik

3

0

3

3

Rekreasyonel organizasyonlarda işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletmenin kuruluş yeri, işletme fonksiyonları

SBR 204 Rekreasyonda Program ve Planlama

3

 

0

 

3

 

3

 

Program ve planlama kavramlarının analizi, ilkeleri ile rekreasyonel etkinliklere yönelik program ve planlama yapmanın özellikleri. Örnek program ve planma modelleri geliştirme.

SBR 206 Fiziksel Uygunluk ve Beslenme

3

0

3

3

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık ve performans üzerine etkileriyle fiziksel aktivitenin beslenmeyle ilişkisini kapsamaktadır.

SBR 208 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

3

3

Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri yöntem ve modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar. Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama teknikleri

SBR 210 Tiyatro ve Sahne Teknikleri

2

2

3

2

Koreografi ve koreograf, Hareket ve dans sanatının özellikleri, Sahnenin çeşitleri veya hareket alanları, Klasik sahnenin dinamik özellikleri, Sahnede grup hareketleri.

SBR 212 Dünya Dansları ve Müzikleri

2

2

3

2

Dünyanın rekreasyona bakışı ve örnekleri. Dünyada var olan modern ve bazı geleneksel dans ve müzikleri.

SBR 214 Artistik Jimnastik Öğretim Yöntemleri

2

2

3

3

Tanım, tarihçe, yarışma aletlerinde erkekler için: yer, paralel, barfiks, halka kulplu beygir atlama; Bayanlar için: yer, asimetrik paralel, denge, atlama aletleri ve bunlarla yapılan temel beceriler

SBR 216-218 Su Sporları Öğretim Yöntemleri (Kız Erkek)

2

2

3

3

Farklı su sporları ile ilgili temel teknik ve becerilerin kazanılması. Güvenlik önlemleri alma,ilgili malzemeleri kullanma ve uygulamalara yönelik bilgi edinme.

ATİ 210 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

2

0

2

2

Atatürk İlkeleri ve uygulanması, II. Dünya Savaşı ve sonrası gelişmeler, batıyla olan ilişkiler ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.

SBR 220 Mesleki Yabancı Dil  II

2

0

2

4

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

SBR 289 Su Sporları Kampı

0

0

0

0

Su sporları branşlarının tanıtımı ve yaz kampı uygulaması,

 

V. Yarı Yıl (Güz Dönemi)

SBR 301 Rekreasyonda Girişimcilik

3

0

3

3

Yeni bir rekreasyon hizmet organizasyonunun işletmeye başlama sürecinde bir müteşebbüsün özelliği, iş imkanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, kaynakların toplanması ve iş planının geliştirilmesini de içine alan süreçler.

SBR 303 Rekreasyonda Pazarlama

3

0

3

3

Modern pazarlama anlayışı, hizmet pazarlaması, pazarlama yönetimi, pazarlama planlaması, pazarlama kararlarını etkileyen çevresel faktörler ile rekreasyonel pazarlamanın nitelikleri ve uygulama örneklemeleri.

SBR 305 Rekreasyon Psikolojisi

3

0

3

3

Rekreasyon ve spor aktivitelerinde pskikolojinin rolü, rekreasyon ve psikoloji arasındaki ilişkilerin tanımlanmase ve örneklenmesi.

SBR 307 Antrenman Bilgisi

2

2

3

2

Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin geliştirilmesi.

SBR 309 Gençlik Kampları ve İzcilik

2

2

3

3

İzciliğin tanımı, tarihçesi, temel kural-teknik ve becerilerin öğrenimi ve öğretim teknikleri.

SBR 311 Web Sayfası Hazırlama ve Tasarım Oluşturma

2

2

3

2

İnternet ve temel kavramlar, Web yazılımları ve kullanımları, HTML etiketleme yapısı, biçimlendirme ve grafik etiketleri, linkler, link etiketleri, tablo etiketleri, form etiketleri, çerçeveli sayfalar, Script’ler.

SBR 313 Doğa Sporları

2

2

3

2

Doğa ortamında yaşama uyum sağlama, güvenli hareket bilgi ve becerisi. Bu bilgi ve becerilerin seçilecek bir doğa sporunda uygulanması(Trekking, Orienteering, Dağcılık, Mağaracılık, Kano, Rafting, İzcilik,Yelken).

SBR 315 Fitnes

2

2

3

2

Sporsal verimi oluşturmada önemli bir etmen olan kondisyonun kuramsal ve uygulama temellerine yönelik bilgilendirme ve spor dallarına yönelik kondisyon kazanılmasında araç-gereç kullanma bilgisi ile çalışma yöntemlerinin öğrenimi hedeflenmektedir

SBR 435 Mesleki Yabancı Dil III

2

0

2

4

Alanda yapılan aktivite ve organizasyonlarda yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

SBR 437 Kış Doğa Sporları Kampı

0

0

0

0

Kış doğa sporları hakkındaki temel bilgi ve yeteneklerin öğretilmesi ve kamp uygulaması.

VI. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)

SBR 302 Yaşam Koçluğu ve Gündelik Yaşam

3

0

3

3

Obezite ile büyük mücadeleye girmiş günümüz dünyasında sağlıklı yaşam biçimi davranışları, bunları yönetmek ve günlük yaşama aktarılması.

SBR 304 Spor Turizmi

3

0

3

3

Temel kavramlar, turizme katılımı etkileyen sosyo-ekonomik faktörler, turizmin tercih edilme nedenleri, sporun turizme katkıları, spor turizmi ve animasyon.

SBR 306 Rekreasyonel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler

3

0

3

3

Rekreasyon alanında yapılan ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınların, alanda gerçekleşen her türlü bilimsel ve sosyal toplantı, etkinlik ve faaliyetlerin takip edilmesi, incelenmesi, tanıtılması ve katılımının sağlanabilmesi için gerekli yönlendirmelerin yapılmasını içerir.

SBR 308 Yaşam Boyu Spor ve Welness

2

2

3

3

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanıtımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

SBR 310 Yaz ve Kış Aktivite Turları Rehberliği

2

2

3

4

Bölüm öğrencilerine uygulamalı eğitimler, hem yaz sporlarında hem kış sporlarında aktivite ve ordanizasyonlar düzenlenmesi ve tur rehberliği deneyiminin kazandırılması.

SBR  312 Geleneksel Sporlar

2

2

3

2

Geleneksel Türk Sporlarının (Güreş,Ok,Atlı Sporlar,Koşu,Ağırlık Kaldırma vb..)
Yöresel ve Bölgesel Farklılıklarını da İçine Alacak Şekilde Bilgilenilmesini Sağlamak.

SBR 314 Plates

2

2

3

2

Rekreatif bir etkinlik olarak pilatesle ilgili temel bilgi, beceri kazanma ve örnek organizasyonlar yapma.

SBR 434 Mesleki Yabancı Dil IV

2

0

2

4

Alanda yapılan aktivite ve organizasyonlarda yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

SBR 436  Yaz Doğa Sporları

0

0

0

0

Yaz doğa sporları hakkındaki temel bilgi ve yeteneklerin öğretilmesi ve uygulaması.

 

 

 

 

VII. Yarı Yıl (Güz Dönemi)

SBR 475 Staj I

4

4

6

6

Staj 21 iş günüdür.Staj yönergesine göre yürütülür.

SBR 477 Araştırma Projesi I

4

4

6

6

Rekreasyon Bilimleri alanında araştırma ve proje için konu belirlemesi, ilgili literatürün tanınması, planlama yapılması. Araştırma önerisi hazırlama

SBR 479 Mesleki Yabancı Dil V

4

0

4

4

Alanıyla ilgili tüm profesyonel aktivitelerde yer alabilecek düzey kelime dağarcığı ve alan İngilizcesinin verilmesi ve uygulama kaynaştırma çalışmaları.

SBR 481 Topluma Hizmet Uygulamalarrı

4

4

6

4

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

VIII. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)

SBR 476 Staj II

4

4

6

6

Bölüm haftalık ders programı içinde yer alır ve Staj yönergesine göre yürütülür.

SBR 478  Araştırma Projesi II

4

4

6

6

Rekreasyon Bilimleri alanında planmış olan araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması.

SBR 480 Mesleki Yabancı Dil VI

4

0

4

4

Alanıyla ilgili tüm profesyonel aktivitelerde yer alabilecek düzey kelime dağarcığı ve alan İngilizcesinin verilmesi ve uygulama kaynaştırma çalışmaları.

SBR 482 Dezavantajlı Gruplarda Rekreasyon Uygulamaları

4

4

6

4

Engelliler için Rekreasyon, Engel Türleri, Sebepleri ve Sınıflandırılmaları, Rekreatif Etkinliklerin Engelliler Üzerindeki Etkileri, Engelliler için Rekreatif Etkinlikler, Zihinsel, görme, işitme ve ortopedik engelliler için uyarlamalar.

 

Türkçe